Telefoon 0627227516 - Email info@vitee.nl

Bent u somber? Gespannen? Uitgeput? Heeft u een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Iedereen loopt wel eens vast in het leven. Wij bieden individuele psychologische behandeling aan volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar die last hebben van verschillende klachten en problemen.

Vitee Psychologen is een kleinschalige praktijk waar we u op een persoonlijke en doeltreffende manier hulp kunnen bieden. Er wordt hulp geboden in de generalistische basis GGZ die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Tevens kunnen we u helpen met uw persoonlijke ontwikkeling, waardoor u in het algemeen beter functioneert.

De actuele wachttijd voor een intake is momenteel: 1-2 weken. De behandeling start direct na de intake.

Back to Top